Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Produkcja Obuwia KABAŁA Jadwiga Kabała, z siedziba w Skarżysko-Kamienna, ul. Obuwnicza 17, NIP: 6630002653, REGON: 290401694, tel: 41 2532 344, email: sklep@kabala.pl, zwanej dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
 3. Adminior dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, któych dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 4. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim
 5. Klientowi SKlepu Internetowego przysługują nastepujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo uzupełnienia / zmiany swoich danych
 • prawo do usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do tego by nie podlegać profilowaniu

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych


1. Zakres, cel oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta Sklepu Internetowego.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
• Zawieranie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy świadczenia Usługi Elektronicznej ( np. założenie konta)
• Marketing bezpośredni własnych produktów
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego
• W przypadku Klienta korzystającego w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłka kurierską, Administrator udostępnia zabrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, adres Klienta ( ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta.

Pliki cookies

 1. W celu świadczenia usług określonych Umową o Świadczenie Usług przez Administratora, Sklep Internetowy korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plikow cookies).
 2. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego służą przede wszystkim gromadzeniu przez Administratora danych statystycznych o zachowaniu Klientów, liczbie Klientów oraz o sposobie korzystania przez nich z zawartości Sklepu Internetowego, a także wykorzystywania zgromadzonych danych do ulepszania jakości usług oferowanych przez Administratora, polepszania asortymentu oraz kierowania do Klientów personalizowanych i dopasowanych Treści.
 3. Klient może określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania technologii mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej.