Regulamin

Informacje o przedsiębiorcy

Sklep internetowy kabala.pl znajdujący sie na stronie internetowej www.kabala.pl umożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet i jest własnością:

Produkcja Obuwia Kabała- J.Kabała
ul. Obuwnicza 17
26-110 Skarżysko- Kamienna
NIP: 663-000-26-53
Regon: 290401694

 

Postanowienia ogólne

 1. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ceny towarów znajdujące siew sklepie internetowym kabala.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (23%). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia na dany produkt.
 3. Sklep zawsze wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury trzeba to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym (podając pełne dane potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury).
 4. Wysyłając zamówienie ze sklepu kabala.pl klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku nie dotrzymania przez osobę zamawiającą postanowień regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia.
 5. Wszystkie pomiary podane w opisach produktów są długościami przybliżonymi i nie są podstawą do przyjęcia reklamacji. Jednakże w sytuacji niedopasowania towaru klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w pkt 1 Rozdziałów dotyczących zwrotu i wymiany towaru - pod warunkiem zachowania określonych tam terminów.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

Przyjmowanie i realizacja zamówienia

 1. Zakupu w sklepie internetowym kabala.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych i osoby prawne.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku.
 3. Warunkiem ważności transakcji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.  Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia zamówienia w przypadku przesłania formularza wypełnionego błędnie lub niekompletnie.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli produkt będzie dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części produktów, klient zostanie poinformowany o tym fakcie i zadecyduje o jego realizacji (anulowanie zamówienia, realizacja niepełna, oczekiwanie na pełne zamówienie).
 5. Klient może dokonywać zmian w złożonym przez siebie zamówieniu lub wycofać zamówienie droga mailową pod adresem:sklep@kabala.pl, jednak tylko do czasu wysłania zamówionego towaru.
 6. Czas realizacji zamówienia trwa maksymalnie do 14dni - informacja o terminie realizacji podana jest przy każdym towarze.
 7. Zamówienie dotyczące towarów o różnym czasie realizacji, realizowane jest po przygotowaniu wszystkich towarów objętych zamówieniem.
 8. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Termin płatności przelewem to 7 dni od daty zamówienia. W razie uchybienia temu terminowi zamówienie wygasa i nie będzie realizowane.

Formy płatności

Sklep przyjmuje następujące formy płatności

 1. Wpłata na konto. Dane do przelewu:

  Produkcja Obuwia Kabała - J. Kabała
  ul. Obuwnicza 17
  26-110 Skarżysko - Kam.
  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie nr: 63 8520 0007 2002 0017 9155 0003


  W tytule zamówienia proszę podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia znajdujący się w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
   
 2. Płatność za pobraniem.
 3. Kartą kredytową lub e-PRZELEWEM za pośrednictwem DotPay

Sposoby i koszty transportu

 1. Paczki wysyłane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD.
 2. Klient nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem produktów.

Zwrot towaru

 1. Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 2. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, bez oznak użytkowania, z dołączonym dowodem zakupu oraz formularzem zwrotu (wersja DOC) lub (wersja PDF), na adres:

  Produkcja Obuwia Kabała
  ul. Obuwnicza 17
  26-110 Skarżysko -Kam.

   
 3. Klient jest zobowiązany odesłać produkt na własny koszt.
 4. Sklep dokona zwrotu równowartości ceny produktu - na podany w formularzu numer konta - w ciągu 10 dni od przyjęcia towaru.

Wymiany towaru

 1. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Klient powinien poinformować sklep mailowo: sklep@kabala.pl o chęci wymiany towaru. Mail powinien również zawierać informacje o produkcie na jaki klient chce wymienić towar.
 3. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, bez oznak użytkowania, z dołączonym dowodem zakupu oraz formularz wymiany (wersja DOC) lub (wersja PDF) na adres:

  Produkcja Obuwia Kabała
  ul. Obuwnicza 17
  26-110 Skarżysko -Kam.

   
 4. Klient jest zobowiązany odesłać produkt na własny koszt.
 5. Koszty wysyłki nowego produktu do klienta ponosi Sprzedający.
 6. Wymianie nie podlegają produkty przecenione i sprzedane w promocji.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane przez sklep kabala.pl są towarami nowymi i posiadają dwu letnią gwarancję.
 2. Klient traci uprawnienia do reklamacji towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie w formie pisemnej, dla celów dowodowych.
 3. Reklamacji nie podlegają mechaniczne uszkodzenia towarów jeżeli powstały z winy klienta.
 4. Reklamowany towar należy odesłać czysty na własny koszt wraz  z wypełnionym formularzem (wersja DOC) lub (wersja PDF) na adres:

  Produkcja Obuwia Kabała
  ul. Obuwnicza 17
  26-110 Skarżysko - Kam.

 5. Formularz musi zawierać przyczynę reklamacji czyli opis uszkodzeń. Należy podać adres na który naprawiony towar będzie odesłany i numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy.
 6. Do wysyłki należy dołączyć dowód zakupu.
 7. O formie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Kupującego w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Brak informacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Produkcja Obuwia KABAŁA Jadwiga Kabała, z siedziba w Skarżysko-Kamienna, ul. Obuwnicza 17, NIP: 6630002653, REGON: 290401694, tel: 41 2532 344, email: sklep@kabala.pl,  zwanej dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
 3. Adminior dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, któych dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 4. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim
 5. Klientowi SKlepu Internetowego przysługują nastepujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo uzupełnienia / zmiany swoich danych
 • prawo do usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do tego by nie podlegać profilowaniu

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych


1. Zakres, cel oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta Sklepu Internetowego.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
• Zawieranie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy świadczenia Usługi Elektronicznej ( np. założenie konta)
• Marketing bezpośredni własnych produktów
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego
• W przypadku Klienta korzystającego w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłka kurierską, Administrator udostępnia zabrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, adres Klienta ( ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta.

Pliki cookies

 1. W celu świadczenia usług określonych Umową o Świadczenie Usług przez Administratora, Sklep Internetowy korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plikow cookies).
 2. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego służą przede wszystkim gromadzeniu przez Administratora danych statystycznych o zachowaniu Klientów, liczbie Klientów oraz o sposobie korzystania przez nich z zawartości Sklepu Internetowego, a także wykorzystywania zgromadzonych danych do ulepszania jakości usług oferowanych przez Administratora, polepszania asortymentu oraz kierowania do Klientów personalizowanych i dopasowanych Treści.
 3. Klient może określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania technologii mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje oraz zdjęcia prezentowane w sklepie są chronione prawami autorskimi, nie można ich kopiować i rozpowszechniać bez naszej zgody.
 2. Rejestrując się w sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Administratorowi.
 3. Składając zamówieni w sklepie kabala.pl akceptujesz powyższy regulamin.